Danh sách sản phẩm dầu nhớt Caltex

Công Ty TNHH Dầu Nhờn Chevron Việt nam (CLVL) là một công ty trực thuộc tập đoàn Chevron, sản xuất, phân phối  dầu nhờn và các sản phẩm đặc biệt mang nhãn hiệu Caltex ở Việt Nam. NHÀ PHÂN PHỐI DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG H&M  xin chia sẻ danh sách  sản phẩm dầu mỡ của hãng dầu nhớt Caltex hiện đang có mặt tại thị trường Việt nam để quý khách hàng tham khảo :

Danh mục Sản phẩm Ứng Dụng
CX Aquatex 3180 (208LM ML3) Dầu pha nước cắt thép
CX Aquatex 3380 (208LM ML3) Dầu pha nước cắt kim loại
CX Brake/Clutch Fld DOT3 (10x1LP) Dầu Phanh
CX Bright Cut NM (208LM ML3) Dầu gia công kim loại
CX Canopus 32 (208LM ML3) Dầu Tuần hoàn
CX Canopus 46 (208LM ML3) Dầu Tuần hoàn
CX Canopus 68 (18LP ML3) Dầu Tuần hoàn
CX Canopus 68 (208LM ML3)  Dầu Tuần hoàn
CX Capella WF 68 (208LM ML2) Dầu nhớt lạnh
CX Cetus HiPerSYN Oil 32 (208L M) Dầu nén khí
CX Cetus HiPerSYN Oil 46 (208L M) Dầu nén khí
CX Delo 400 MGX SAE 15W-40 (208LM ML3)  CJ-4 Dầu động cơ
CX Delo 400 NG 15W-40 (200LM ML2)  (Cummins) Dầu động cơ
CX Delo ELC Concentrate (18LP ML3) Nước làm mát
CX Delo Gear EP4  140 (18LP VN)      GL-4 Dầu cầu
CX Delo Gear EP4  140 (208LM ML3)   GL-4 Dầu cầu
CX Delo Gear EP4 90 (18LP VN)       GL-4 Dầu cầu
CX Delo Gear EP4 90 (208LM ML3)   GL-4 Dầu cầu
CX Delo Gear EP5 80W90 (18LP VN)  GL-5 Dầu cầu
CX Delo Gear EP5 80W90 (208LM ML3)  GL-5 Dầu cầu
CX Delo Gear EP5 85W140 (208LM ML3) GL-5 Dầu cầu
CX Delo Gold MG 15W40 (18LP VN)    CH-4 Dầu động cơ
CX Delo Gold MG 15W40 (208LM ML3) CH-4 Dầu động cơ
CX Delo Gold MG 20W50 (18LP VN)  CH-4 Dầu động cơ
CX Delo Gold MG 20W50 (208LM ML3) CH-4 Dầu động cơ
CX Delo Gold Ultra 15W40 (18LP VN)  CI-4 Dầu động cơ
CX Delo Gold Ultra 15W40 (208LM ML3)  CI-4 Dầu động cơ
CX Delo Gold Ultra 15W40 (25LP VN)  CI-4 Dầu động cơ
CX Delo Gold Ultra 20W50 (18LP VN) CI-4 Dầu động cơ
CX Delo Gold Ultra 20W50 (208LM ML3) CI-4 Dầu động cơ
CX Delo Silver 10W (18LP ML3)  CF Dầu động cơ
CX Delo Silver 10W (208LM ML3) CF Dầu động cơ
CX Delo Silver 30 (208LM ML3) CF Dầu động cơ
CX Delo Silver 40 (208LM ML3) CF Dầu động cơ
CX Delo Silver MG 15W40 (18LP VN)  CF-4 Dầu động cơ
CX Delo Silver MG 15W40 (208LM ML3) CF-4 Dầu động cơ
CX Delo Silver MG 20W50 (18LP VN)  CF-4 Dầu động cơ
CX Delo Silver MG 20W50 (208LM ML3) CF-4 Dầu động cơ
CX Delo Silver MG 20W50 (25LP VN)  CF-4 Dầu động cơ
CX Delo Starplex EP 2 (16kgP ML2) Mỡ
CX Delo Starplex EP 2 (180kgM ML2) Mỡ
CX Delo TorqForce 10W (200LM ML2) Dầu hộp số
CX Delo TorqForce 30 (200LM ML2) Dầu hộp số
CX Delo TorqForce 50 (200LM ML2) Dầu hộp số
CX Delo TorqForce 60 (200LM ML2) Dầu hộp số
CX Hav Form 10W30 (208LM ML3) Dầu động cơ xăng
CX Hav Form SN 20W50 (208LM ML3) Dầu động cơ xăng
CX Hydraulic Oil AW 32 (208LM ML3) Dầu thủy lực
CX Hydraulic Oil AW 46 (18LP ML3) Dầu thủy lực
CX Hydraulic Oil AW 46 (208LM ML3) Dầu thủy lực
CX Hydraulic Oil AW 68 (18LP ML3) Dầu thủy lực
CX Hydraulic Oil AW 68 (208LM ML3) Dầu thủy lực
CX Marfak Grs MP 2 (16kgP ML2) Mỡ
CX Marfak Grs MP 2 (180kgM ML2) Mỡ
CX Marfak Grs MP 3 (16kgP ML2) Mỡ
CX Marfak Grs MP 3 (180kgM ML2) Mỡ
CX Meropa 100 (208LM ML3) Bánh răng
CX Meropa 150 (18LP ML3) Bánh răng
CX Meropa 150 (208LM ML3) Bánh răng
CX Meropa 220 (18LP ML3) Bánh răng
CX Meropa 220 (208LM ML3) Bánh răng
CX Meropa 320 (18LP ML3) Bánh răng
CX Meropa 320 (208LM ML3) Bánh răng
CX Meropa 460 (208LM ML3) Bánh răng
CX Meropa 680 (200LM ML2) Bánh răng
CX Multifak EP 0 (16kgP ML2) Mỡ
CX Multifak EP 0 (180kgM ML2) Mỡ
CX Multifak EP 1 (16kgP ML2) Mỡ
CX Multifak EP 1 (180kgM ML2) Mỡ
CX Multifak EP 2 (16kgP ML2) Mỡ
CX Multifak EP 2 (180kgM ML2) Mỡ
CX Multifak EP 3 (16kgP ML2) Mỡ
CX Multifak EP 3 (180kgM ML2) Mỡ
CX Rando HD 100 (208LM ML3) Thủy lực
CX Rando HD 150 (208LM ML3) Thủy lực
CX Rando HD 32 (18LP ML3) Thủy lực
CX Rando HD 32 (208LM ML3) Thủy lực
CX Rando HD 46 (18LP ML3) Thủy lực
CX Rando HD 46 (208LM ML3) Thủy lực
CX Rando HD 68 (18LP ML3) Thủy lực
CX Rando HD 68 (208LM ML3) Thủy lực
CX Rando MV 32 (200LM ML2 ) Thủy lực
CX Rando MV 46 (208LM ML3) Thủy lực
CX Rando MV 68 (208LM ML3) Thủy lực
CX Regal R&O 32 (18LP ML3) Turbin
CX Regal R&O 32 (208LM ML3) Turbin
CX Regal R&O 46 (18LP ML3) Turbin
CX Regal R&O 46 (208LM ML3) Turbin
CX Regal R&O 68 (18LP ML3) Turbin
CX Regal R&O 68 (208LM ML3) Turbin
CX Rust Proof Oil (200LM ML2) Dầu chống gỉ
CX Super Diesel 20W50 (18LP VN) Dầu động cơ
CX Super Diesel 20W50 (208LM ML3) Dầu động cơ
CX Super Diesel 20W50 (25LP VN) Dầu động cơ
CX Super Diesel CF 15W-40 (18LP VN) Dầu động cơ
CX Super Diesel CF 15W-40 (208LM ML3) Dầu động cơ
CX Texamatic 1888 (200LM ML2) Dầu hộp số
CX Texatherm 32 (208LM ML3) Dầu truyền nhiệt
CX Texatherm 46 (208LM ML3) Dầu truyền nhiệt
CX Texclad 2 (18KMPLEN) Mỡ

Với phương châm “ Dịch vụ và chất lượng hoàn hảo” chúng tôi luôn mong tới cho quý khách hàng sự hài lòng. Chúng tôi cam kết bán hàng chính hãng và giá cả tốt nhất trên thị trường.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

NHÀ PHÂN PHỐI DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG H&M
Địa chỉ: Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Email: dauchinhhanghm@gmail.com
Điện thoại: 0979 329 398 – 0962 114 920
Website: dauchinhhang.com

Bài Viết Liên Quan