Phương thức lựa chọn dầu công nghiệp hoàn hảo nhất

I- Hướng dẫn trước khi sử dụng:

1. Chọn lựa chuẩn với dầu động cơ

Theo khuyến cáo của nhà chế tạo( ví dụ: Trong catalogue chính xe Honda hướng dẫn chọn dầu cấp API:SE,SAE:40)

Dầu công nghiệp chất lượng tốt thay thế phục vụ dầu có chất lượng thấp

Động cơ, các thiết bị máy móc cũ có thể dùng dầu mức độ nhớt cao hơn một cấp(SAE 40 thay đáp ứng SAE 30)2. Lựa chọn cho dầu truyền động, hộp số:

Theo khuyến cáo của nhà chế tạo

Tải trọng nhỏ, tốc độ cao: Dầu có độ nhớt thấp; tải trọng lớn, tốc độ thấp: Dầu có độ nhớt cao; tải trọng cao, hệ số trượt lớn dụng dầu có phụ gia EP.

Không gian làm việc tại nhiệt độ khá cao nên dùng dầu tổng hợp, xứ lạnh nên sử dụng dầu đa cấp

Thiết bị máy móc cũ giúp dùng dầu mức độ nhớt khá cao hơn đơn cấp.

II- Đánh giá chất lượng dầu nhờn trong quá trình sử dụng:

Lấy mẫu, phân tích, khuyến cáo về chất lượng dầu cũng như nguyên nhân

1.Lấy mẫu: Mẫu phải đại diện đáp ứng dầu đang sử dụng: Bình đựng mẫu sạch, kín; Dầu được trộn đều( hoạt động) trong hệ thống và lấy chính vị trí; Ghi các thông số( động cơ, số giờ, đại điểm lấy mẫu…); mục đích(định kì thường sự cố).

2. Phân tích các chỉ tiêu: Độ nhớt, nhiệt độ bắt cháy, cặn, nước, TBN/TAN, hàm lượng kim loại… ở tại những Phòng thử nghiệm quốc gia chính PLC VILAS017( ở nhà sản xuất doanh nghiệp Hóa dầu ), VILAS 022( ở nhà máy dầu nhờn Nhà Bè) hoặc VILAS 066( ở nhà máy dầu nhờn Thượng lý).

>>> Dầu thủy lực Shell

3.Khuyến cáo về chất lượng:

- Độ nhớt thêm do dầu nhiễm ô xy hóa, cặn cao, lẫn dầu có dộ nhớt khá cao hơn và cũng như nước; giảm do lẫn dầu có độ nhớt thấp hơn, nước, tác nhân làm lạnh, nhiên liệu cũng như hợp chất polymer nhiễm cắt.

- Nhiệt độ bắt cháy giảm do lẫn nhiên liệu cũng như bị phân hủy do nhiệt độ quá khá cao (cracking).

- Cặn cao: Cặn pentane(Tổng hàm lượng tạp chất rằn hoặc hữu cơ và cũng như vô cơ): bụi, kim loại mài mòn, muội và rất nhiều sản phẩm oxy hóa cảu nhiên liệu và dầu; Cặn Toluene : Tạp chất vô cơ, có xác định nhờ ly tâm

- Nước: Do rò rỉ hay hơi nước ngưng tụ trong hệ thống sẽ thúc đẩy quá trình ô xy hóa, tạo nhũ nên phải lọc nhờ ly tâm hay lọc chân không.

- TAN rất cao do nhiễm ô xy hóa. TBN rất cao do lẫn dầu có TBN cao hơn, giảm mức chi phí 50% giá trị đầu tiên thì phải thay dầu.

- Phân tích kim loại: Theo hàm lượng kim loại có thể biết những bộ phận bị mài mòn.

Bảo quản dầu nhờn

1 số công chuyện cần lưu ý khi bảo quản dầu nhờn:

- Bảo quản trong phuy, hạn chế nhiệt độ quá rất cao

- Để trong nhà kho

- Phuy cần phải được xếp đặt hợp lí, được đảm bảo tốt nhập trước xuất trước…

- Để ngoài bãi: Phuy cần phải được để nằm ngang, tránh không để nước mưa đọng trên nắp phuy, dễ thẩm thấu vào dầu.Chia sẻ :