Dầu nhờn công nghiệp Shell
SHELL
0932 381 289/ 0981 124 179