Dầu nhờn công nghiệp Shell
Dầu cắt gọt pha nước Buhmwoo