Dầu nhờn công nghiệp Shell
Dầu cắt gọt pha nước gốc thực vật Buhmwoo